Leczenie jaskry

Jaskra (łac. glaucoma) jest chorobą oczu prowadząca do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki i co za tym idzie pogorszenia lub utraty wzroku. Głównym czynnikiem powodującym uszkodzenie nerwu wzrokowego w jaskrze jest nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Leczenie jaskry polega na stosowaniu kropli do oczu, leków w postaci tabletek, zabiegów laserowych lub operacji.


Grupa ryzyka

  • wiek powyżej 40 roku życia
  • jaskra w rodzinie (I stopień pokrewieństwa - rodzice, rodzeństwo)
  • choroby kardiologiczne (nadciśnienie tętnicze)
  • migrena, bóle głowy
  • zaburzenia krążenia obwodowego
  • znacznego stopnia wady wzroku (nadwzroczność, krótkowzroczność)
  • choroby gałki ocznejleczenie kortykosteroidami
  • retinopatia cukrzycowa
  • uraz