REJESTRACJA CZYNNA JEST

w poniedziałki i środy                 8.00 – 18.00
we wtorki,  czwartki i  piątki    8.00 – 15.00

Rejestracji wizyt można dokonywać osobiście lub telefonicznie

55 279 30 84     

 

Przy rejestracji Pacjenta do Poradni Okulistycznej lub Chirurgicznej wymagane jest podanie:

  • imienia i nazwiska
  • adresu zamieszkania
  • numeru PESEL
  • numeru telefonu

Pracownicy rejestracji udzielają informacji dotyczących:

  • rejestracji pacjenta
  • ważności skierowań
  • ważności dowodu ubezpieczenia
  • czasu oczekiwania na wizytę
  • innych wyjaśnień związanych z organizacją pracy poszczególnych poradni.

W przypadku braku możliwości uzyskania porady w dniu zgłoszenia się prowadzona jest lista oczekujących i wyznaczany jest termin przyjęcia.

W przypadku nagłych zachorowań lub pogorszenia stanu zdrowia porada specjalistyczna, w miarę możliwości może być udzielona w dniu zgłoszenia się pacjenta.

Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

PRZED WIZYTĄ U LEKARZA NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO REJESTRACJI