Misją Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lancet w Kwidzynie jest zaspokajanie na najwyższym poziomie potrzeb i oczekiwań Pacjentów oraz ich rodzin w zakresie ambulatoryjnych świadczeń okulistycznych, chirurgicznych oraz urazowo-ortopedycznych.

Realizujemy ją poprzez:

  • gwarantowanie wysokiego standardu oferowanych usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zgodzie z przepisami prawnymi
  • ciągłe doskonalenie tego, co robimy poprzez integrację oraz szkolenia całej załogi umożliwiające samorealizację i osiągnięcie celów życiowych
  • badanie satysfakcji Pacjentów.

Polityka Jakości stanowi zobowiązanie wobec naszych pacjentów oraz społeczeństwa. Jest ona znana oraz respektowana przez wszystkich pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lancet w Kwidzynie.
Odpowiedzialność za jakość usług spoczywa na wszystkich pracownikach naszego Zakładu.

Kwidzyn, dnia 15.09.2018