Poradnia chirurgii ogólnej

W Poradni Chirurgicznej Ogólnej proponujemy: konsultacje chirurgiczne kwalifikacje operacyjne zabiegi chirurgii ambulatoryjnej: zabiegi planowe na wrastających paznokciach guzki: tłuszczaki, kaszaki, włókniaki (wraz z badaniem histopatologicznym) znamiona skórne (wraz z badaniem histopatologicznym) brodawki kłykciny modzele (odciski) ciała obce zabiegi doraźne opracowanie ran nacięcia zmian ropnych opracowanie odleżyn, oparzeń unieruchamianie złamań kości, skręceń stawów

Poradnia okulistyczna

W Poradni Okulistycznej udzielane są świadczenia medyczne z zakresu okulistyki ambulatoryjnej: w ramach umowy z NFZ (bez skierowania- w ramach limitu NFZ) na zasadach komercyjnych dla pacjentów indywidualnych i firm ubezpieczeniowych