Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lancet”  od 1997 roku świadczy usługi w Poradni Okulistycznej, Chirurgicznej Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej dla Pacjentów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz usługi komercyjne dla Pacjentów indywidualnych. Działa na zasadach jednostek kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wizyt prywatnych.